Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

A Nast Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt, és kiemelt felelősséget vállal az Ön információbiztonságára. Az általunk végzett adatgyűjtés és adatfeldolgozás tiszta és átlátszó folyamatokból áll.

Ez a nyilatkozat az alábbiakat rögzíti:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való ügyfélkapcsolata keretében, és webhelyünk és online szolgáltatásaink használatával kapcsolatban;
 • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
 • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
 • Hogyan tároljuk az adatokat;
 • Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat;
 • Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait;
 • Hogyan felelünk meg az adatvédelmi szabályoknak.

Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása a magyarországi és az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik.

Az Adatkezelési Szabályzat a NAST Kft. smart-circle.co.uk, smart-circle.hu, nastltd.eu illetve a nast.hu oldalakon elérhető online felületen történő ügyfélkapcsolati kommunikáció során, illetve az azt megelőző esetleges regisztráció során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg. Az adatok kezelése, felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, illetve a 2018. május 25-étől alkalmazandó 2016/679 /EK rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) által előírt kötelezettségek figyelembevételével történik.

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása, amelyet Ön a fenti internetes honlapokon történő regisztrálással, illetve ügyfélkapcsolati kommunikáció során tud megadni az adatkezelési tájékoztatás elfogadásával.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA


A NAST Kft. az Ön által megadott adatait kizárólag az alábbi célokból kezeli:

3.1. Adat

Kötelezően megadandó adatok jogügylet megkötéséhez: Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím. Regisztrációval történő vásárláshoz: Név, felhasználónév, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím.

A fenti adatok adatkezelési célja: ügyfélkapcsolati célú adatkezelés, megrendelések teljesítéséhez szükséges adatkezelés, hírlevelek küldéséhez szükséges adatkezelés.

 

4. AZ ADATKEZELŐ


A vevő adatait a NAST Kft. (székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 4, Cégjegyzékszám: 01 09 063594, Adószám: 10269709-2-41, képviseli: Stier Ádám Tamás és Stier Zoltán ügyvezetők) kezeli.


Elérhetőségek
Postai úton: 1044 Budapest, Ezred utca 4.
E-mailben: info@nast.hu

Telefon: +36 1 369 0473 munkaidőben hívható: 09:00 és 16:00 óra között

 

Igénybe vett adatfeldolgozók:

A NAST Kft. a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A NAST Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: NAST Kft

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 4.
E-mail cím: info@nast.hu

Tevékenység: könyvelés

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: IamIT Informatikai Kft.

Székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 1. IV. em 1.

E-mail cím: info@iamit.hu

 

5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas, Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége, Ön által megadott egyéb adatok és a webhelyünk használatára vonatkozó információk.

Személyes adatokat gyűjthetünk Önről, amikor munkatársainkkal telefonbeszélgetést folytat, velünk személyesen tárgyal, üzenetet ír e-mailben / a fenti honlapok egyikén található űrlapján keresztül / postai levélben, hírlevélre iratkozik fel, online kérdőívet vagy tesztet tölt ki, megrendeli termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy bármely ügyben szerződéses kapcsolatba lép velünk.

Különösen a következő típusú adatokat gyűjthetjük:

 • Név, postacím, e-mail cím, telefonszám vagy egyéb, fizetéshez használt adatok;
 • Üzleti adatok, melyeket Ön oszt meg velünk az igény megfelelő teljesítése érdekében;
 • Webhelyünk használatával kapcsolatos információk;

A velünk váltott vagy nekünk címzett mindennemű kommunikáció, levélben, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médiában.

A NAST Kft. a regisztráció, illetve egyéb kapcsolatfelvétel során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag Ön, az adatkezelő, valamint – amennyiben az szükséges - az árut szállító vállalkozás férhet hozzá. Ez utóbbi esetben az áruszállító a szállítási címet és a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg. A fentieken túlmenően a NAST Kft. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az Ön egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés kezdete az ÖN regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása. Az adatkezelés megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével, vagy az Ön irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval illetve az megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

A hírlevél küldési célból adott adatok az érintett törlési kérelméig kerülnek kezelésre.

A személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a NAST Kft. 5 munkanapon belül törli rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

7. COOKIES


Ez az oldal cookie-kat (sütiket) használ, amelyek segítik szolgáltatásaink továbbfejlesztését, és az Ön számára hasznos funkciók biztosítását.

A sütik rövid, szöveges fájlok, amelyek az oldalt látogatók számítógépének merevlemezére kerülnek át a böngészőn keresztül. A sütik lehetővé teszik a webhely számára a felhasználók böngészőinek felismerését és nyomon követését, hogy a NAST Kft. olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson, amelyek Önnek a leginkább megfelelnek. A sütik tárolják az Ön elérhetőségi adatait és azokat az adatokat, amelyekkel Önt a webhelyünk használata közben azonosítani tudjuk, hogy megkönnyítsük a webhely használatát és esetleges vásárlás végrehajtását. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de amennyiben kívánja, beállíthatja böngészőjét a sütik elfogadására, visszautasítására és törlésére. A legtöbb böngészőn található eszköztár „súgó” részében megtalálja, hogy miként tudja megakadályozni, hogy böngészője új sütiket fogadjon el, mit kell beállítania ahhoz, hogy a böngésző értesítse, ha új sütit kap, illetve hogy miként tilthatja le az összes sütit. Amennyiben megváltoztatja ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni. A NAST Kft. által használt sütik nem figyelnek meg semmilyen adatot, melyek a felhasználó számítógépén vannak.

A sütikkel kapcsolatos további információkért, valamint a sütik telepítésének letiltásával kapcsolatos információkért keresse fel a következő webhelyet: http://www.allaboutcookies.org.

 

8. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE


A NAST Kft.-vel történő kommunikáció visszautasítására Önnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • email-ben: az info@nast.hu címre vagy
 • levélpostai küldemény útján a NAST Kft., 1044 Budapest, Ezred utca 4. postacímre.

 

9. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

 

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a NAST Kft. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

A NAST Kft. az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. NAST Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A NAST Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Ön személyes adatainak körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a NAST Kft. munkatársához fordulhat.

 

9.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

Ön jogosult:

 • Információt kérni arról, hogy rendelkezünk-e személyes adatokkal Önről, és ha igen, milyen adatokkal, valamint milyen célból tároljuk/dolgozzuk fel őket.
 • Hozzáférést igényelni személyes adataihoz (ennek közismert elnevezése a „data subject access request”). Ezáltal lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát kézhez kapni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.
 • Módosítást kérni a birtokunkban lévő személyes adatokra vonatkozóan. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy pontosítsa vagy kiegészítse a személyes információkat.

ÖN bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. NAST Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a NAST Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Ön kérheti továbbá adatainak zárolását. A NAST Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Ha a NAST Kft. az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

9.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A NAST Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ön a jogait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

9.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy bármilyen más módon kárt okozott, a NAST Kft. jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. A NAST Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

10. ADATBIZTONSÁG

 

A NAST Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

NAST Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ön a NAST Kft. fent meghatározott honlapjainak használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022.12.07. napjától érvényes.

 

main.outdated

Sütik

Ez a weboldal sütiket használ a jobb működés és a felhasználói élmény érdekében. Az oldal további használatával elfogadja a használati feltételeket.
;